กิจกรรมส่วนประกอบ

คุณสมบัติสินค้า เครื่องแกงไทย ตราชิลลี่

1. คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ

2. ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และสารปรุงแต่งทุกชนิด

3. ปรุงเต็มสูตรเครื่องแกงไทยตำรับสมุนไพรไทย

4. แหล่งผลิตถูกสุขลักษณะ ผ่านการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุข

5. มีหมายเลข อย.และเครื่องหมาย GMP

6. เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP