พริกแกงส้ม

ใช้สำหรับ  แกงคั่ว แกงเผ็ด ผัดเผ็ด แพนง           และเป็นเครื่องปรุงรถอื่นๆ เช่น ผสมแป้งทอดมันปลากราย

ประโยชน์ของสินค้า

 • ส่วนประกอบเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 • ประหยัดและสะดวกต่อการปรุงอาหาร
 • เป็นเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปของไทยที่นิยมรับประทานทั่วไปอย่างแพร่หลายไปถึงต่างประเทศ

วิธีใช้  :   ใช้ประกอบอาหาร ปรุงรส

วัตถุประสงค์

 • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
 • ส่งเสริม สร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองได้
 • เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
 • สนับสนุนสินค้าไทย

คุณสมบัติสินค้า

 • คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
 • ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และสารปรุงแต่งทุกชนิด
 • ปรุงเต็มสูตรเครื่องแกงไทยตำรับสมุนไพรไทย
 • แหล่งผลิตถูกสุขลักษณะ ผ่านการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุข
 • มีหมายเลข อย.และเครื่องหมาย GMP
 • เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP

ขนาดบรรจุและบรรจุภัณฑ์

 • บรรจุ 170 กรัม
 • บรรจุในถุงสุญญากาศ Vacuum รักษาคุณภาพและเก็บรักษาไว้ได้นาน

การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 2-6 C (ตู้เย็น) : อายุสินค้า 240 วัน