ส่วนประกอบ

ประโยชน์ของ เครื่องแกงไทย ตราชิลลี่

1.ส่วนประกอบเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

2.ประหยัดและสะดวกต่อการปรุงอาหาร

3.เป็นเครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูปของไทยที่นิยมรับประทานทั่วไปอย่างแพร่หลายไปถึงต่างประเทศ